top of page

Sản Phẩm

Tập đoàn Đạt chí chuyên chế tạo và sản xuất các bộ phận điện tử ô tô và bán dẫn chất lượng cao thông qua công nghệ kỹ thuật chính xác. Dưới đây là phạm vi danh mục sản phẩm của chúng tôi và các sản phẩm được sản xuất thông qua các dịch vụ kỹ thuật sau:

Dịch Vụ Phay CNC // Tiện CNC

Cắt Dây CNC // Máy Tiện Tự Động CNC

Phóng Điện Chìm EDM // Khắc Laser

Mài Bề Mặt // Uốn Kim Loại Tấm

Mài Chính Xác // Khoan Lỗ Bằng EDM

Đồ Gá

Tốc Độ

Đế Gắn Nắp Chụp

POM

Những Sản Phẩm Khác