top of page

Cơ Sở Vật Chất

Tập đoàn Đạt Chí đã đầu tư thành công vào các thiết bị công nghệ tiên tiến mới nhất và đã thành lập các cơ sở sản xuất tại địa phương và trên toàn thế giới, bao gồm tổng số ba mươi lăm (35) bộ máy móc đẳng cấp thế giới. Các cơ sở của chúng tôi có khả năng cung cấp các công trình kỹ thuật chính xác tốt nhất. Dưới đây là cơ sở máy móc hoạt động mới nhất của chúng tôi.

Máy Phay CNC

Tập đoàn Đạt Chi tập trung và chuyên về sản xuất các sản phẩm đầu ra được sản xuất bằng máy phay CNC 3 trục.

Máy Mài Chính Xác Và Mài Phẳng

Máy Cắt Dây CNC

Gia Công Bằng Tia Lửa Điện

Máy Tiện Nghiêng