top of page
Manufacturer of Automotive Electronics & Semi-Conductor Parts

Nhà Sản Xuất Điện Tử Ô Tô Và Các Bộ Phận Bán Dẫn

Công Nghệ Đạt Chí Tôn Trọng Phương Châm Kinh Doanh:

"Hướng Tới Độ Chính Xác Tối Đa"

Một Thương Hiệu Có Uy Tín Tạo Ra Kiểm Soát Đầy Đủ, Độ Chính Xác,

Độ Chính Xác Và Tốc Độ Trong Mọi Inch Của Công Việc Và Công Nghệ Của Chúng Tôi.

Tập đoàn Đạt Chí, cụ thể là Công ty TNHH Kỹ Thuật Đạt Chí và Công nghệ Đạt Chí (Malaysia) đã hoạt động như một công ty công nghiệp tích cực trong lĩnh vực liên quan này (Kỹ thuật công cụ chính xác) từ năm 1997 cho đến nay. Bây giờ chúng tôi đã phát triển thành một công ty được thành lập tốt với một đội ngũ hơn năm mươi (50) nhân viên được đào tạo tốt với tay nghề chuyên nghiệp, cũng bao gồm năm (5) thợ máy chuyên nghiệp và được chứng nhận. Chúng tôi đã đầu tư thành công vào các thiết bị công nghệ tiên tiến mới nhất và xây dựng các trung tâm sản xuất, cả trong nước và trên toàn cầu, bao gồm tổng số ba mươi lăm (35) đơn vị máy móc đẳng cấp thế giới. Do đó, thúc đẩy Tập đoàn Đạt Chí tiến lên với khả năng cung cấp các sản phẩm kỹ thuật cao cấp và có độ chính xác cao tuân thủ các thông số kỹ thuật sản phẩm nghiêm ngặt và lịch trình giao hàng của khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của chúng tôi.

Trong những năm qua, Công nghệ Đạt Chí đã ra mắt thành công và trở thành chuyên gia và nhà sản xuất lớn các bộ phận điện tử và bán dẫn ô tô trên toàn thế giới, đặc biệt là đối với khách hàng Việt Nam và Nhật Bản.

Sự nhất quán liên tục đối với chất lượng cao của sản lượng sản xuất của chúng tôi là năng lực kinh doanh cơ bản của chúng tôi, dẫn chúng tôi trở thành một trong những người tiên phong tồn tại lâu nhất trong ngành này. Đây là một trong những lý do chính biện minh cho nhiều khách hàng quay lại với việc lặp lại các đơn đặt hàng thường xuyên với chúng tôi cho đến ngày hôm nay.

Các Dịch Vụ Của Chúng Tôi Bao Gồm:

Dịch Vụ Phay CNC // Tiện CNC

Cắt Dây CNC // Máy Tiện Tự Động CNC

Phóng Điện Chìm EDM // Khắc Laser

Mài Bề Mặt // Uốn Kim Loại Tấm

Mài Chính Xác // Khoan Lỗ Bằng EDM

Vật Liệu Chất Lượng Cao

Người Cầu Toàn
Chính Xác

Năng
Suất Cao

bottom of page